At your service

Op 7 maart 2015 was ik op de Züchtertagung van de Europese Gemeenschap van Buckfastimkers in Aua-Neuenstein. Josef Koller, een bekende teler, gaf daar een lezing. Ik heb deze vertaald. Doe je voordeel er mee! Het is nog immer actueel.

Verslag van de lezing van Josef Koller in Aua 
De voordracht van Josef heeft de titel ”Behandlungsfreie Völkerführung”.
Josef gaat een aantal van zijn volken die weinig varroa hebben apart op een stand zetten en hij behandelt deze volken niet.
Zijn concept is eenvoudig.
*In principe moet iedere imker het kunnen doen.
*Het verlies van volken zoveel mogelijk tegen gaan
*Andere imkers niet in gevaar brengen

Josef Koller
Josef Koller
Zijn werkwijze is als volgt:
Half mei wanneer het koolzaad halverwege de bloei is doet hij aan volksvermeerdering door het maken van broedafleggers.
Hij pakt uit elke kast een broedraam met vooral eitjes en jonge larfjes en hangt deze in een nieuwe kast; hij voegt er nog wat bijen bij van een raam uit de honingkamer. Deze afleggers neemt hij mee naar huis of hij brengt ze naar een andere stand en voert ze constant. Koninginnen van zulke afleggers kunnen met de eerste vaak beste geslachtsrijpe darren paren. De nateelt van de koninginnen in zulke afleggers kan men ook rustig aan de bijen overlaten
Deze koninginnen zijn net zo goed als eigen gekweekte. Wel kun je ervoor zorgen dat er op de stand waar je de afleggers plaatst een darrenvolk staat met voortreffelijke darren.( darrenteelt)
Josef zegt over deze afleggers:” Gutes kommt zum Gutem”
Het vormen van afleggers door Josef Koller( volgens zijn nieuwsbrief)
Zonder een volk tijdens haar dracht wezenlijk te benadelen kun je tijdens de koolzaaddracht tweemaal een broedraam voor de vorming van een aflegger afnemen.
De nieuw in te richten kast ziet er dan als volgt uit:
1.Voerraam;1. uitgebouwd raam of een raam met kunstraat;1 broedraam met opzittende bijen;1.raam met kunstraat ;en 1.Voerraam met suikerdeeg of honing.
Sla nog een honingkamer raam met bijen af
In de ruimte daarnaast een doormidden gesneden melkpak.
Voorzie de aflegger van een dop die op uit lopen staat
Plaats deze nieuwe aflegger in ieder geval meer dan 3 kilometer van de oude plaats.
Voordat het eerste broed gesloten is kun je het volkje nog behandelen tegen varroa
Vergeet niet deze jonge volken regelmatig te voeren met een suikeroplossing (1:1)
Gebruik hiervoor het melkpak. Doe er wat strootjes in.
Verder spreekt Koller over Fitness voor de volken
*Als eerste noemt hij de voeding
Een gevoelig thema. De Amerikanen Lusby e.a.zweren erbij om hun volken uitsluitend te overwinteren op honing. Er doet zich vaak een gewetensconflict voor, omdat honing een hoge economische waarde heeft voor de imkers
*Als tweede aspect noemt hij de grootte van de cellen

Grootte vd cellen
Josef heeft een positieve ervaring met het gebruik van kleinere cellen.
De Lusby,s in Amerika zweren er ook bij evenals bijvoorbeeld Ősterlund(Zweden).
Wallner( Oostenrijk) en Lunden( Finland) gebruiken ze echter niet

*Als derde noemt hij: Selectie
De volken worden in juli getest op de mate van varroabesmetting door het tellen van de mijten
Hij doet dit met de zgn Alkohol-uitwas-methode
Voor de start van de behandelingsvrije aanpak komen slechts volken met een geringere varroa besmetting in aanmerking.

selectie naar besmettingsgraad

Behandelingsaanbeveling voor de vitaliteitstest van de volken naar aanleiding van de besmettingsgraad, voor de periode begin augustus tot midden oktober( week 32,week 35,week 38 en week 41)
Volken met meer dan 10 mijten per 10 gram bijen moeten worden behandeld of opgeruimd.
Passende kandidaat volken voor een behandelingsvrije stand zijn:
*Volken met een besmettingsgraad van ten hoogste 2 mijten per 100 bijen
* Op een eigen stand brengen en zonder behandeling inwinteren
* De stand moet centraal liggen en kan in de toekomst teeltmateriaal leveren.
Stap voor Stap
Leven of sterven
*Alle theorie is duister, maar het uur van de waarheid komt
*In het komende voorjaar de dode volken en kasten verwijderen
*Geen Paniek ! Wanneer je genoemde maatregelen opvolgt zullen de meeste volken overleven.
Hoe gaat het verder ?
Bij de normale volken te werk gaan, zoals beschreven:
*Van de goede volken weer vroegtijdig een aflegger maken
*We hebben nu volken die zonder behandeling overwinterd zijn en de nateelt hiervan kunnen we bijvoorbeeld gebruiken als vervangsters van andere koninginnen( umweiseln)
De behandelingsvrije Standplaats
Probleem:
Ook wanneer de volken overleven, weet ik niet waarom, hoe het kan
Een verdere selectie laat zich daarom moeilijker vormen
Het loont daarom een blik op de bijen te werpen, die het gepresteerd hebben met de varroamijt in het reine te komen
Imkeren zonder behandeling gaat dat überhaupt nog?
Wallner( Oostenrijk), Paul Jungels(luxemburg) Juhani Lunden(Finland) doen het !
De Afrikaanse honingbij Apis m.scutellata is een voorbeeld die het zonder behandeling weet te redden.
Al deze genoemde voorbeelden wijzen erop dat de bijen zich van meerdere mechanismen bedienen
Zwermgedrag, actief bestrijden, reducering van teeltmateriaal enz.
Volken die de meeste kans hebben te overleven hebben naast een plan A een plan B
Wanneer een mechanisme weigert maken ze gebruik van een ander
Ik weet dus dat mijn bijen overleven, maar ik weet nog lang niet waarom ze overleven
Ik weet in principe, dat ik niets weet
Genetische diversiteit(variatie)
Bijen zijn er al heel lang( ca.110 miljoen jaar) In deze grote tijdspanne hebben zich zeker grotere catastrofen voorgedaan dan het varroa probleem nu
Hoe redden ze dat…..?
Door een brede genetische basis en daarmee hand in hand een groot aanpassingsvermogen
Bij genetische diversiteit moeten we denken aan het haploïde en diploïde systeem ;bevruchting door meerdere darren – zustergroepen; het zwermgedrag
Als ik niet weet op welke criteria ik moet selecteren blijft slechts een praktische mogelijkheid over.
Alles wordt vermeerderd, wat overleeft
Stap voor Stap
Naast de broedafleggers in mei doet hij aan vermeerdering van de overgebleven volken in juli na de zomerdracht
Het volk in juli gaat hij simpelweg delen( eerst mijten tellen, om de teeltkwaliteit vast te kunnen stellen)
Het volksdeel met de koningin wordt verplaatst ( het terug vliegen naar de oude standplaats wordt daardoor verkleind) Eventueel de volgende dag weer in balans brengen
Het moerloze volksdeel zet zelf een redcel aan of je geeft een gekweekte koningin/dop
Behandelingsvrije volken
SAMENVATTING
*Zorgen dat je bijen in een opperste staat verkeren
*Op waarschuwingssignalen letten en reageren (een volk wat stille moerswisseling toepast niet gebruiken als behandelingsvrije volken, bij volken met veel kalkbroed koningin wisselen, bij constant zwermcellen aanzetten idem; volk waarvan de bijen van de raat opvliegen en steken; mijten op bijen; verminkte bijen enz. bij al deze alarmsignalen gepast reageren)
*Kleine cellen gebruiken
*Geschikte behandelingsvrije standplaats zoeken
*In je volksbestand naar volken zoeken met weinig of geen mijten
*Deze volken zonder behandeling inwinteren
* De overlevende volken delen( vermeerderen)
*Deze volken gebruiken als teeltmoeren( zowel voor moedervolken als vadervolken)
Is het werkelijk zo simpel????
JA!
JE MOET ERMEE BEGINNEN!
“De meester bereikt meer en meer, naarmate hij steeds minder doet, tot hij tenslotte alles bereikt terwijl hij niets doet,Laotse
Stuifmeelparty 

Dracht naast de deur

Dracht naast de deur

jaarkleur-wit

Voor jonge bevruchte koninginnen kun je in juni contact met me opnemen.

terug