Varroa resistentie

A. 1-dar- bevruchting verschaft duidelijkheid. In de spermatheek zit sperma met de vsh-eigenschap. Het is wenselijk dat de volkjes een grote genetische variatie hebben, omdat door de bevruchting deze diversiteit aanzienlijk wordt ingeperkt. Volkjes van verschillende herkomst verdienen daarom de voorkeur. Op Ameland komen dochters van 2 moeders die geïnsemineerd waren met sperma van 1 dar.

B. multi drone – bevruchting ; meerdere darren van eenzelfde volk bevruchten de koningin. In dit geval is de koningin bevrucht door 4 darren. Op Ameland komen ook dochters van 2 multidrone bevruchte koninginnen.

C. Het sterretje stelt hier de vsh- eigenschap voor. In werkelijkheid is het veel gecompliceerder. De koningin wordt hier door 24 darren bevrucht. Op Ameland komt in 2021 een vsh-pool van dochters van 2 volken die door 1 dar bevrucht zijn en dochters van 2 volken die door meerdere darren uit een volk bevrucht zijn.

Vsh-pool


This video captures bees with the VSH trait, fighting Varroa mites. These VSH bees can detect Varroa mites in their capped cells. They locate mite infested cells, uncap them, remove the bee pupae (which will be eaten/recycled). This activity interrupts the mite’s reproduction, keeping the parasite at a manageable level for the colony. LOOK AT THE MITE COMING OUT at the end!

Video Source: USDA ARS Baton Rouge Honey Bee Lab.